Terapia. Wiedza. Inspiracje.

Wiedza

Afazja/dysfazja rozwojowa

Z okazji II Ogólnopolskiego Dnia Osób z Afazją Rozwojową postanowiłam podzielić się z Wami informacjami na temat zaburzeń rozwoju mowy tego typu. Mówiąc szczerze, to mój konik logopedyczny i temat pracy magisterskiej. Skrócenie tekstu do takiej wersji, jaką zobaczycie poniżej, było nie lada wyzwaniem – mogłabym przecież mówić o tym bez końca. 

Głoska R? Na już!

O rotacyzmie (czyt. wadliwej wymowie głoski r) pisałam pracę licencjacką. Oczywiście, gdybym pisała ją jeszcze raz, wyglądałaby zupełnie inaczej, pewnie dlatego, że teoria to jedno, a praktyka, o której wtedy miałam niewielkie pojęcie, to zupełnie inna sprawa.

O przyczynach wad wymowy słów kilka

Nic nie dzieje się bez przyczyny. Również wady wymowy nie powstają w oderwaniu od czynnika, który je wywołuje (pisząc “wady wymowy” używam potocznego określenia na tzw. dyslalię obwodową, a więc zaburzenie artykulacji dźwięków mowy wywołane nieprawidłowościami w budowie lub funkcjonowaniu narządów artykulacyjnych, narządu słuchu lub przyczynami środowiskowymi).

W czym podawać dziecku napoje?

Dziś prezentuję Wam skróconą wersję wywiadu, jaki przeprowadziła ze mną niedawno Monika – pedagog specjalny, twórca eko-pomocy edukacyjnych kreatimo.pl i prowadząca cudowne zajęcia sensoryczne dla maluszków. Dowiecie się m.in. w czym podawać dziecku napoje w zależności od jego wieku i w jaki sposób oraz czy jest to ważne z logopedycznego punktu widzenia. Zapraszam do przeczytania!

Epilepsja matki a zaburzenia w rozwoju dziecka

Wielokrotnie powtarzałam już w swoich postach, jak ważna w pracy logopedy jest kwestia diagnozy pacjenta. Diagnoza to nie tylko opis objawów, ale również poszukiwanie przyczyn nieprawidłowości rozwojowych u dziecka. Często logopeda dzięki wywiadowi z rodzicem, może pozyskać kluczowe informacje, nakierowujące go na powód, dla którego stan mowy pacjenta wygląda tak, a nie inaczej. Pamiętajmy, tylko kompleksowa diagnoza prowadzi do profesjonalnie poprowadzonej terapii!

O BLW z logopedycznego punktu widzenia

Każdy rodzic malucha, prędzej czy później, staje przed wyborem metody rozszerzania jego diety. Od kilku lat, niezwykłą popularnością cieszy się BLW (Baby Led Weaning, w Polsce nazywane: Bobas Lubi Wybór) – a więc sposób karmienia dziecka, pomijający etap przyjmowania zmiksowanych posiłków, dający mu samodzielność w decydowaniu, co zje, w jakiej formie i czy w ogóle zje, od początku uczący jedzenia stałych, nierozdrobnionych pokarmów. Co na ten temat może sądzić logopeda? I jak BLW może wpłynąć na rozwój mowy i jej jakość? 

Opóźniony rozwój mowy – zakłócenie, czy zaburzenie rozwoju?

W ostatnich logopedycznych postach, opisywałam Wam normatywnie przebiegający rozwój mowy u dzieci. Nie zawsze jednak, droga do opanowania docelowej sprawności językowej jest tak prosta. U wielu dzieci, rozwój mowy przebiega nieharmonijnie, z opóźnieniami, w sposób zaburzony lub nawet nie przebiega w ogóle. Logopeda, stojący przed koniecznością diagnozy takiego pacjenta, musi podjąć szereg decyzji, od których zależy całe życie dziecka.

Mutyzm wybiórczy – usłysz ciszę!

Od dłuższego czasu działam w łódzkim stowarzyszeniu „Usłyszeć ciszę, zrozumieć dziecko z mutyzmem”, pomyślałam więc, że skoro znam wiele cudownych dzieci z tym zaburzeniem i trochę o nim wiem, będzie zrozumiałe, że napiszę o MW post.
Czym zatem jest mutyzm wybiórczy? I dlaczego logopeda „wtyka nos” w ten temat?

Rozwój mowy powyżej trzeciego roku życia

Okres swoistej mowy dziecięcej ( 3 – 7 rok życia)
Okres swoistej mowy dziecięcej występujący między 3 a 7 rokiem życia dziecka, a więc trwający do czasu rozpoczęcia edukacji szkolnej, to okres, w którym w zasadzie człowiek powinien opanować technikę mówienia. D. Pluta-Wojciechowska przedłuża ten okres do 9 roku życia. „Wiek kalendarzowy nie jest tu w pełni miarodajny. Okres rozwoju mowy może się przeciągnąć u niektórych dzieci, u tych zwłaszcza, które w ogóle rozwijają się wolniej niż inne.

Rozwój mowy w trzecim roku życia

Okres zdania ( 2 – 3 rok życia)
W trzecim roku życia, dziecko dalej intensywnie rozwija swoją mowę. Coraz więcej rozumie z tego, co się wokół niego mówi (z rozmów dotyczących członków rodziny, interesujących przedmiotów, czy aktualnych wydarzeń). Samo też powiększa swój zasób słownictwa i używanych głosek. Jak pisze G. Demel, dziecko powinno w tym okresie wymawiać już samogłoski nosowe, często pojawiają się też w mowie spółgłoski s, z, c, dz, które wcześniej dziecko zastępowało głoskami ś, ź, ć, dź.

  • 1
  • 2